کفی سه پایه مدل QB-4W

QB-4w.jpg
Velbon QB-4W Quick Release Platform
for the CX-444/CX-470/CX-570/CX-690/DF-50/DF-MINI & VMATE-404/504