کفی سه پایه مدل QB-4LC

QB-4lc.jpg
Velbon QB-4LC Quick Release Platform 
for DF-10ML and DF-40 Tripods