موادمصرفی چاپگرهای Hiti مدل S420

s420.jpg

کاغذ و ریبون مدل G2-P50

102X152mm : با کارکرد 50 برگ جهت هر بسته  

یک کارتن کاغذ به تعداد 12 بسته می باشد.