موادمصرفی چاپگرهای Hiti مدل P110

کاغذ و ریبون مدل P110

102X152mm : با کارکرد 60 برگ جهت هر بسته

یک کارتن کاغذ به تعداد 12 بسته می باشد. .