لوازم جانبی فلاشهای سری Solo , Logos

گلوبو نور مارک برونکالر
ست اتصال لانه زنبوری جهت کاسه استاندارد مدل Solo مارک برونکالر
ست فیلترهای رنگی جهت کاسه استاندارد مدل Solo مارک برونکالر
ست فیلترهای دیفیوزر جهت کاسه استاندارد مدل Solo مارک برونکالر
سافت باکس مدل Soloflex 60x60 مارک برونکالر
سافت باکس مدل Soloflex 60x90 مارک برونکالر
سافت باکس مدل Soloflex 80x80 مارک برونکالر
سافت باکس مدل Soloflex 100x100 مارک برونکالر
سافت باکس مدل Soloflex 15x125 مارک برونکالر
سافت باکس مدل Soloflex 80x160 مارک برونکالر
کاسه رفلکتور برونکالر مدل Softlight جهت سیستم SOLO
زنبوری مارک برونکالر جهت کاسه رفلکتور Softlight
رفلکتور Conical Snoot مارک برونکالر
باطری فلاش بونکالر مدل Powerbox 900