فیلم سیاه و سفید 135 میلیمتری

43985433_2126631814269107_2833541719071457983_n(1).jpg
فیلمهای سیاه و سفید 135 میلیمتری اورینتال ژاپن در حساسیت های 100 و 400