سه پایه مدل Ultra Luxi L با کیف مخصوص

ultra-luxi-l.jpg