داروی دولوپر کاغذ تک پارت 10×4 لیتر RA-4 کد104430

104430.jpg

این سری از داروها علاوه بر کاربرد آسان آن که یک ویژگی محسوب می شود، به دلیل کمتر بودن میزان تقویت آن ، سرریز کمتری را نسبت به مواد معمولی تولید می نماید و همچنین میزان مصرف بطریها و بسته بندیهای پلاستیکی نیز تا 50 درصد کاهش یافته است بنابرین محل انبار و نگهداری کالا نیز 50% کمتر می باشد.

 

نام اختصاری: CD-MR
کد دارو :104430  
برای ساخت : 10X4 لیتر داروی تقویت
میزان تقویت: 108ml/m²
طزیقه ساخت داروی تقویت :  850میلی لیتر آب +150 میلی لیتر دارو = یک لیتر دارئی تقویت
طریقه ساخت داروی مادر :500 میلی لیتر داروی تقویت +70
میلی لیتر داروی استارتر کد 102576+430 میلی لیتر آب = یک لیتر داروی مادر
درجه حرارت و زمان : 38º C ± 0.3ºC / 45 s